Case: Kaderrichtlijn Water

Beeldvorming Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water

De kaderrichtlijn Water is een Europesche richtlijn, die de ecologische waterkwaliteit moet verbeteren. Door het stromingsgebied van de rivieren in Nederland aan te passen moet een duurzame situatie ontstaan, waarbij leefgebieden hersteld worden, vissen vrij rond te laten zwemmen, en het water schooner en gezonder te maken. 

In de uitvoering hiervan zijn veel projecten in en rond de rivieren en uiterwaarden uitgevoerd, waarbij veel grond verzet is, zonder dat op het oog veel veranderd is.

Beeldvorming

Rijkswaterstaat benaderde Worcflow om de uitvoering van de kaderrichtlijn water aan het publiek uit te leggen in beelden. Daarbij liepen twee projecten parallel. Worcflow heeft in Rijkswaterstaat in de beeldvorming ondersteund bij het vertalen van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water naar beelden, waarbij de verbetering van het leefgebied en de ecologische balans tussen natuur en mensen centraal staan.

Op basis van onze conceptschetsen en storyboards zijn verschillende thema’s uitgewerkt.

Daarnaast heeft Worcflow een aantal – inmiddels afgeronde – projecten en een aantal lopende projecten in beeld gebracht. Hierbij speelt de relatie tussen de wijsheid en schoonheid van het Nederlandse rivieren-landschap een centrale rol. Daarmee tonen de beelden aan, hoe mooi Nederland kan zijn. Ook hebben we in beeld gebracht hoe de werkzaamheden bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water

 
Gerelateerde projecten