Auteursrecht

Auteursrecht

Foto’s en video’s vallen onder het auteursrecht.

Alle foto’s, video’s, beeldmaterialen en teksten op www.worcflow.nl, www.worcflow.com en andere (sub)domeinen  geregistreerd door Worcflow VOF zijn het excusieve eigendom van worcflow VOF, en worden beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtafspraken, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

  • Het is niet toegestaan beeldmateriaal, foto’s of teksten te downloaden, anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken.
  • Het is niet toegestaan foto’s, beeldmateriaal of teksten te kopieren, publiceren, verveelvoudigen, opslaan, te bewerken of te veranderen zonder voorafgaande toestemming van Worcflow VOF, inclusief het nakomen van eventuele geldelijke afspraken, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat. Een dergelijke vermelding staat duidelijk aangegeven bij de desbetreffende inhoud van de webpagina.
  • De bestanden, die uw computer opslaat in de Cache zijn een vorm van kopieren. Het is nadrukkelijk niet toegestaan deze kopieen, gemaakt tijdens uw bezoek aan worcflow.nl voor andere doeleiden te gebruiken dan die noodzakelijk zijn voor het website bezoek.
  • Afgeleid werk, zoals het gebruiken van foto’s als basis voor een andere foto, illustratie of kunstuiting is een inbreuk op het auteursrecht.
  • Elke inbreuk op het auteursrecht zal bestraft worden met een verhoging van 300% boven op de actuele commerciele waarde van de foto, het beeldmateriaal of de tekstuele inhoud van deze websites, en beviendien gevolgd worden door juridische procedures.
    Sommige scripts en code op deze site is gelicencieerd aan Worcfolw VOF onder verschillende licentievoorwaarden. Deze licentievoorwaarden zijn te verkrijgen bij onze leveranciers.
  • Alle modellen, die op onze foto’s te zien zijn, hebben vooraf schriftelijke toestemming gegeven voor publicatie op deze website. Dit is hetzij op persoonlijke basis, hetzij vanuit de werkgever, voor wie de personen ten tijden van de opname werkzaam zijn / waren.