Case: Aalberts Industries

Jaarverslagen Aalberts Industries

Over Aalberts IndustriesAalberts Industries

Aalberts Industries is een beursgenoteerde Nederlands onderneming, die in techniek en mensen investeert. Verdeeld over diverse marktsegmenten richt Aalberts Industries zich -wereldwijd- op alles waar gassen of vloeistoffen door stromen en bedrijven die specialistische productietechnieken in huis hebben.

De foto’s van Worcflow zijn vanaf 2012 te bewonderen in de jaarverslagen van Aalberts Industries.

 

Globaal inzetbaar.

Als wereldwijde speler investeert Aalberts in mensen en machines. Gaandeweg verschoof de focus van producten en merken naar het in beeld brengen van de passie en toewijding van werknemers en automatisering. Mede op basis van de adviezen van worcflow.

Bij de realisatie van de jaarverslagen hebben we met een wisselend team gewerkt, in verschillende rollen. Hierbij zijn alle specialiteiten van worcflow aangewend. Van beeldredactie, tot fotografie briefings, van forto’s tot corporate video’s. Ook in de keten heeft worcflow zich, in samenspraak met -, in opdracht van, of in aansturende rol met andere specialismen gemanifesteerd.

 

  • Beeldvorming: worcflow heeft elk jaar een projectplan en beeldanalyse opgesteld, op basis van het thema van de jaarverslagen. Dit beeldplan dient als rode draad tijdens de fotografie en als briefingsdocument voor andere beeldmakers.
  • Productievoorbereiding: Worcflow neemt graag het afstemmen van de afspraken met de betrokken partijen op zich. Zo hebben we de definitieve afstemming met de dochtermaatschappijen van Aalberts verzorgd. Dat geldt ook voor de planning en organisatie van uitgebreide internationale logistiek bij buitenlandse fotoreportages.
  • Beeldredactie: Worcflow is betrokken bij de beeldredactie. Natuurlijk maken we zelf de eerste selectie, waaruit de uiteindelijke beeldkeuze gemaakt wordt. Worcflow is in de voorbereidingen van diverse jaarverslagen ook direct betrokken geweest bij de keuze van de definitieve beelden. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de plaats in het jaarverslag, beeldcommunicatie en de boodschap van de beelden.
  • Snelle levering: De flexibiliteit van worcflow stelt ons in staat om zelfs bij meerdere – internationale – foto shoots per week de definitieve beelden binnen een werkdag te kunnen leveren. We werken hard en efficient.

Een tijdloze beeldbank

Het resultaat van ons werk voor Aalberts Industries is een uitgebreide beeldbank voor marketing-communicatie doeleinden. Hiervan maakt Aalberts al ruim vijf jaar gebruik. Ondermeer voor hun jaarverslagen, en voor de website van Aalberts.. 

In die vijf jaar heeft Worcflow een groot deel van de dochtermaatschappijen van Aalberts in beeld gebracht. Van Rusland, tot aan Amerika.

 

 

 
Gerelateerde projecten